ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนน
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.99
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0