ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนท่อน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533