ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลระนอง
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
318 ล/55-ข
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2534