ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
204/27
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2541
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
ปีที่สร้าง 2538