ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556