ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนป่าซาง
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
CS213B
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2557
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2560