ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2540
บ้่านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2537
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2537
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549