ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2526
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2520
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2526
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553