ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปราสาท
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531