ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554