ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนากระแซงศึกษา
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536