ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558