รออนุมัติ : เขต : 0     โรงเรียน : 74
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,541 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 29,344 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 99.33

ข่าวประชาสัมพันธ์

2021-11-25 11:35:10

ขยายเวลาการทำข้อมูลจนถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.


2021-11-25 11:44:04

รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จากระบบ https://bobec.bopp-obec.info
ณ วันที่ 5 พ.ย. 2564 เวลา 16.30 น.
ตรวจสอบได้ที่นี้


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 1,865 | เมื่อวานนี้ : 2,119 | กำลังใช้งาน : 0 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019