รออนุมัติ : เขต : 7     โรงเรียน : 144    ไม่ระบุโรงเรียน : 24
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,223 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 21,794 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 72.11

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 141 | เมื่อวานนี้ : 116 | กำลังใช้งาน : 20 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com