รออนุมัติ : เขต : 0     โรงเรียน : 160
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,619 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 10,240 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 34.57

ข่าวประชาสัมพันธ์

2021-10-09 01:10:28

แจ้งผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง ลงทะเบียนใหม่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน


2021-09-29 09:01:22

เปิดระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ฺBOBEC) ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 

ปิดระบบ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 173 | เมื่อวานนี้ : 1,324 | กำลังใช้งาน : 24 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019