รออนุมัติ : เขต : 4     โรงเรียน : 73    ไม่ระบุโรงเรียน : 2
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,768 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 10,752 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 36.12

ข่าวประชาสัมพันธ์

2020-10-05 11:12:59

แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.


2020-04-27 23:28:07

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลแล้ว


2019-12-16 16:45:18

สรุปผลการประมวลผลความขาดแคลนอาคารเรียน ปีการศึกษา 2562 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร


2019-12-13 16:30:59

เขตพื้นที่สามารถตรวจสอบการวิเคราะห์ความขาดแคลนอาคารเรียนของโรงเรียน ได้ที่ เมนู ข้อมูลสารสนเทศ > รายงานระดับเขตพื้นที่ 


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 34 | เมื่อวานนี้ : 3,964 | กำลังใช้งาน : 5 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019