รออนุมัติ : เขต : 0     โรงเรียน : 136    ไม่ระบุโรงเรียน : 3
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,212 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 20,199 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 66.86

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 16 | เมื่อวานนี้ : 1,749 | กำลังใช้งาน : 2 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com