เขตพื้นที่การศึกษา
ที่
เขตพื้นที่
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่
เจ้าหน้าที่โรงเรียน
1 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร
2 1101 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3 1102 : สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 1201 : สพป.นนทบุรี เขต 1
5 1202 : สพป.นนทบุรี เขต 2
6 1301 : สพป.ปทุมธานี เขต 1
7 1302 : สพป.ปทุมธานี เขต 2
8 1401 : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
9 1402 : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10 1501 : สพป.อ่างทอง
11 1601 : สพป.ลพบุรี เขต 1
12 1602 : สพป.ลพบุรี เขต 2
13 1701 : สพป.สิงห์บุรี
14 1801 : สพป.ชัยนาท
15 1901 : สพป.สระบุรี เขต 1
16 1902 : สพป.สระบุรี เขต 2
17 2001 : สพป.ชลบุรี เขต 1
18 2002 : สพป.ชลบุรี เขต 2
19 2003 : สพป.ชลบุรี เขต 3
20 2101 : สพป.ระยอง เขต 1
21 2102 : สพป.ระยอง เขต 2
22 2201 : สพป.จันทบุรี เขต 1
23 2202 : สพป.จันทบุรี เขต 2
24 2301 : สพป.ตราด
25 2401 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26 2402 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
27 2501 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
28 2502 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
29 2601 : สพป.นครนายก
30 2701 : สพป.สระแก้ว เขต 1
31 2702 : สพป.สระแก้ว เขต 2
32 3001 : สพป.นครราชสีมา เขต 1
33 3002 : สพป.นครราชสีมา เขต 2
34 3003 : สพป.นครราชสีมา เขต 3
35 3004 : สพป.นครราชสีมา เขต 4
36 3005 : สพป.นครราชสีมา เขต 5
37 3006 : สพป.นครราชสีมา เขต 6
38 3007 : สพป.นครราชสีมา เขต 7
39 3101 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
40 3102 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
41 3103 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
42 3104 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
43 3201 : สพป.สุรินทร์ เขต 1
44 3202 : สพป.สุรินทร์ เขต 2
45 3203 : สพป.สุรินทร์ เขต 3
46 3301 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
47 3302 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
48 3303 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
49 3304 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
50 3401 : สพป.อุบลราชธานี เขต 1
51 3402 : สพป.อุบลราชธานี เขต 2
52 3403 : สพป.อุบลราชธานี เขต 3
53 3404 : สพป.อุบลราชธานี เขต 4
54 3405 : สพป.อุบลราชธานี เขต 5
55 3501 : สพป.ยโสธร เขต 1
56 3502 : สพป.ยโสธร เขต 2
57 3601 : สพป.ชัยภูมิ เขต 1
58 3602 : สพป.ชัยภูมิ เขต 2
59 3603 : สพป.ชัยภูมิ เขต 3
60 3701 : สพป.อำนาจเจริญ
61 3801 : สพป.บึงกาฬ
62 3901 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
63 3902 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
64 4001 : สพป.ขอนแก่น เขต 1
65 4002 : สพป.ขอนแก่น เขต 2
66 4003 : สพป.ขอนแก่น เขต 3
67 4004 : สพป.ขอนแก่น เขต 4
68 4005 : สพป.ขอนแก่น เขต 5
69 4101 : สพป.อุดรธานี เขต 1
70 4102 : สพป.อุดรธานี เขต 2
71 4103 : สพป.อุดรธานี เขต 3
72 4104 : สพป.อุดรธานี เขต 4
73 4201 : สพป.เลย เขต 1
74 4202 : สพป.เลย เขต 2
75 4203 : สพป.เลย เขต 3
76 4301 : สพป.หนองคาย เขต 1
77 4302 : สพป.หนองคาย เขต 2
78 4401 : สพป.มหาสารคาม เขต 1
79 4402 : สพป.มหาสารคาม เขต 2
80 4403 : สพป.มหาสารคาม เขต 3
81 4501 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
82 4502 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
83 4503 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
84 4601 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
85 4602 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
86 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
87 4701 : สพป.สกลนคร เขต 1
88 4702 : สพป.สกลนคร เขต 2
89 4703 : สพป.สกลนคร เขต 3
90 4801 : สพป.นครพนม เขต 1
91 4802 : สพป.นครพนม เขต 2
92 4901 : สพป.มุกดาหาร
93 5001 : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
94 5002 : สพป.เชียงใหม่ เขต 2
95 5003 : สพป.เชียงใหม่ เขต 3
96 5004 : สพป.เชียงใหม่ เขต 4
97 5005 : สพป.เชียงใหม่ เขต 5
98 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6
99 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1
100 5102 : สพป.ลำพูน เขต 2
101 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1
102 5202 : สพป.ลำปาง เขต 2
103 5203 : สพป.ลำปาง เขต 3
104 5301 : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
105 5302 : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
106 5401 : สพป.แพร่ เขต 1
107 5402 : สพป.แพร่ เขต 2
108 5501 : สพป.น่าน เขต 1
109 5502 : สพป.น่าน เขต 2
110 5601 : สพป.พะเยา เขต 1
111 5602 : สพป.พะเยา เขต 2
112 5701 : สพป.เชียงราย เขต 1
113 5702 : สพป.เชียงราย เขต 2
114 5703 : สพป.เชียงราย เขต 3
115 5704 : สพป.เชียงราย เขต 4
116 5801 : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
117 5802 : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
118 6001 : สพป.นครสวรรค์ เขต 1
119 6002 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2
120 6003 : สพป.นครสวรรค์ เขต 3
121 6101 : สพป.อุทัยธานี เขต 1
122 6102 : สพป.อุทัยธานี เขต 2
123 6201 : สพป.กำแพงเพชร เขต 1
124 6202 : สพป.กำแพงเพชร เขต 2
125 6301 : สพป.ตาก เขต 1
126 6302 : สพป.ตาก เขต 2
127 6401 : สพป.สุโขทัย เขต 1
128 6402 : สพป.สุโขทัย เขต 2
129 6501 : สพป.พิษณุโลก เขต 1
130 6502 : สพป.พิษณุโลก เขต 2
131 6503 : สพป.พิษณุโลก เขต 3
132 6601 : สพป.พิจิตร เขต 1
133 6602 : สพป.พิจิตร เขต 2
134 6701 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
135 6702 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
136 6703 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
137 7001 : สพป.ราชบุรี เขต 1
138 7002 : สพป.ราชบุรี เขต 2
139 7101 : สพป.กาญจนบุรี เขต 1
140 7102 : สพป.กาญจนบุรี เขต 2
141 7103 : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
142 7104 : สพป.กาญจนบุรี เขต 4
143 7201 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
144 7202 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
145 7203 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
146 7301 : สพป.นครปฐม เขต 1
147 7302 : สพป.นครปฐม เขต 2
148 7401 : สพป.สมุทรสาคร
149 7501 : สพป.สมุทรสงคราม
150 7601 : สพป.เพชรบุรี เขต 1
151 7602 : สพป.เพชรบุรี เขต 2
152 7701 : สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
153 7702 : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
154 8001 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
155 8002 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
156 8003 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
157 8004 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
158 8101 : สพป.กระบี่
159 8201 : สพป.พังงา
160 8301 : สพป.ภูเก็ต
161 8401 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
162 8402 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
163 8403 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
164 8501 : สพป.ระนอง
165 8601 : สพป.ชุมพร เขต 1
166 8602 : สพป.ชุมพร เขต 2
167 9001 : สพป.สงขลา เขต 1
168 9002 : สพป.สงขลา เขต 2
169 9003 : สพป.สงขลา เขต 3
170 9101 : สพป.สตูล
171 9201 : สพป.ตรัง เขต 1
172 9202 : สพป.ตรัง เขต 2
173 9301 : สพป.พัทลุง เขต 1
174 9302 : สพป.พัทลุง เขต 2
175 9401 : สพป.ปัตตานี เขต 1
176 9402 : สพป.ปัตตานี เขต 2
177 9403 : สพป.ปัตตานี เขต 3
178 9501 : สพป.ยะลา เขต 1
179 9502 : สพป.ยะลา เขต 2
180 9503 : สพป.ยะลา เขต 3
181 9601 : สพป.นราธิวาส เขต 1
182 9602 : สพป.นราธิวาส เขต 2
183 9603 : สพป.นราธิวาส เขต 3
184 100700 : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
185 101701 : สพม.เขต 1(กทม.)
186 101702 : สพม.เขต 2(กทม.)
187 101703 : สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
188 101704 : สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
189 101705 : สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
190 101706 : สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
191 101707 : สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
192 101708 : สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
193 101709 : สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
194 101710 : สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
195 101711 : สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
196 101712 : สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
197 101713 : สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
198 101714 : สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
199 101715 : สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
200 101716 : สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
201 101717 : สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
202 101718 : สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
203 101719 : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
204 101720 : สพม.เขต 20(อุดรธานี)
205 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย)
206 101722 : สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
207 101723 : สพม.เขต 23(สกลนคร)
208 101724 : สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
209 101725 : สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
210 101726 : สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
211 101727 : สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
212 101728 : สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
213 101729 : สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
214 101730 : สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
215 101731 : สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
216 101732 : สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
217 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์)
218 101734 : สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
219 101735 : สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
220 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
221 101737 : สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
222 101738 : สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
223 101739 : สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
224 101740 : สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
225 101741 : สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
226 101742 : สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)