เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1202 : สพป.นนทบุรี เขต 2 วรรณรัชต์  ธำรงค์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 1202 : สพป.นนทบุรี เขต 2 ณรงค์  ภู่พันธ์ อัตราจ้าง