เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2402 : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คัมภีร์  ไกรล้อมบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ