เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2501 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ธมกร  ไทยญานุสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์