รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 apisak  panjampa พนักงานราชการ อนุมัติ
2 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 ฤตินันท์  บุญกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
3 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 ณัฐพงษ์  จิตชัย พนักงานราชครู อนุมัติ