เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4402 : สพป.มหาสารคาม เขต 2 สิบเอกพงศ์พัฒน์  ปักกาโล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
2 4402 : สพป.มหาสารคาม เขต 2 ณวัฒน์  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน