เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4601 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กัญญาภัทร  นาชัยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ