เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5704 : สพป.เชียงราย เขต 4 ณัฏฐ์วัฒน์  วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4
2 5704 : สพป.เชียงราย เขต 4 กฤษฏิ์  การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน