เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6101 : สพป.อุทัยธานี เขต 1 yimsri  bunpain นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ