เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 7203 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นันท์ธรัฐ  สดคมขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 7203 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รุจิรัตน์  ทองเหลือรัตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน