เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9501 : สพป.ยะลา เขต 1 ขวัญสุดา  เบ็ญมูฮัมมัด เจ้าพนักงานธุรการ
2 9501 : สพป.ยะลา เขต 1 การะตี  พึ่งสยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน