เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9601 : สพป.นราธิวาส เขต 1 กฤษฎา  รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์