ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3165
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 384
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 368
4 สนามวอลเลย์บอล 6526
5 สนามบาสเก็ตบอล 5596
6 อื่น อื่น 3929
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9555
8 สระว่ายน้ำ 121
9 โรงยิม 67
10 ศูนย์กีฬา 66
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 447
12 สนามฟุตซอล 755
13 สนามตะกร้อ 1136