ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3151
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 377
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 361
4 สนามวอลเลย์บอล 6511
5 สนามบาสเก็ตบอล 5592
6 อื่น อื่น 3951
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9425
8 สระว่ายน้ำ 113
9 โรงยิม 69
10 ศูนย์กีฬา 61
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 427
12 สนามฟุตซอล 712
13 สนามตะกร้อ 1067