ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3165
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 383
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 369
4 สนามวอลเลย์บอล 6526
5 สนามบาสเก็ตบอล 5598
6 อื่น อื่น 3927
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9572
8 สระว่ายน้ำ 121
9 โรงยิม 67
10 ศูนย์กีฬา 66
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 449
12 สนามฟุตซอล 757
13 สนามตะกร้อ 1142