ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3164
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 384
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 367
4 สนามวอลเลย์บอล 6525
5 สนามบาสเก็ตบอล 5591
6 อื่น อื่น 3925
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9547
8 สระว่ายน้ำ 121
9 โรงยิม 67
10 ศูนย์กีฬา 66
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 445
12 สนามฟุตซอล 751
13 สนามตะกร้อ 1133