สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3094
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 374
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 346
4 สนามวอลเลย์บอล 6518
5 สนามบาสเก็ตบอล 5632
6 อื่น อื่น 4054
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9020
8 สระว่ายน้ำ 98
9 โรงยิม 66
10 ศูนย์กีฬา 59
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 379
12 สนามฟุตซอล 604
13 สนามตะกร้อ 844