สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3073
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 372
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 342
4 สนามวอลเลย์บอล 6495
5 สนามบาสเก็ตบอล 5626
6 อื่น อื่น 4058
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 8837
8 สระว่ายน้ำ 92
9 โรงยิม 66
10 ศูนย์กีฬา 59
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 370
12 สนามฟุตซอล 584
13 สนามตะกร้อ 799