ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3115
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 376
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 353
4 สนามวอลเลย์บอล 6517
5 สนามบาสเก็ตบอล 5591
6 อื่น อื่น 3977
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9301
8 สระว่ายน้ำ 102
9 โรงยิม 65
10 ศูนย์กีฬา 59
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 414
12 สนามฟุตซอล 677
13 สนามตะกร้อ 1000