ย้อนกลับ ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 2866
2 ฝ.30(พิเศษ) 6919
3 ฝ.33 17230
4 ถังน้ำใต้ดิน 833
5 แท้งค์น้ำ 4897
6 ตุ่ม-โอ่ง 361
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3723
8 ฝ.99 78