ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3040
2 ฝ.30(พิเศษ) 7387
3 ฝ.33 18300
4 ถังน้ำใต้ดิน 887
5 แท้งค์น้ำ 4950
6 ตุ่ม-โอ่ง 400
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3519
8 ฝ.99 62