ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3059
2 ฝ.30(พิเศษ) 7449
3 ฝ.33 18438
4 ถังน้ำใต้ดิน 886
5 แท้งค์น้ำ 4932
6 ตุ่ม-โอ่ง 405
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3492
8 ฝ.99 59