ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1456
2 รั้วคอนกรีต 15430
3 รั้วตาข่าย 500
4 อื่น อื่น 851