รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 070046 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
2 070059 วัดบางกระเจ็ด
3 070061 วัดสามแยก
4 070063 วัดบางกระดาน
5 070057 วัดใหม่บางคล้า
6 070047 วัดกกสับ
7 070043 วัดปากน้ำโจ้โล้
8 070056 วัดสาวชะโงก
9 070051 วัดเสม็ดใต้
10 070052 วัดสนามช้าง
11 070054 วัดหัวสวน
12 070058 บ้านปลายคลอง
13 070053 วัดศรีสุตาราม
14 070050 วัดเสม็ดเหนือ
15 070060 วัดลาดบัวขาว
16 070044 วัดหัวไทร
17 070062 วัดทางข้ามน้อย
18 070048 วัดคูมอญ
19 070190 วัดพงษาราม
20 070191 บ้านแหลมตะคร้อ
21 070192 วัดหนองเสือ
22 070193 วัดชายเคืองวนาราม
23 070194 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
24 070195 วัดนาน้อย
25 070197 บ้านไร่ดอน
26 070188 วัดดอนขี้เหล็ก
27 070215 บ้านชำขวาง
28 070216 บ้านปรือวาย
29 070217 บ้านม่วงโพรง
30 070218 วัดแหลมเขาจันทร์
31 070219 บ้านห้วยหิน
32 070220 บ้านหนองกลางดง
33 070221 บ้านหนองเหียง
34 070187 สว่างศรัทธาธรรมสถาน
35 070189 วัดลำมหาชัย
36 070211 บ้านหนองแสง
37 070184 วัดโคกหัวข้าว
38 070185 วัดดอนทอง
39 070186 วัดท่าลาดเหนือ
40 070183 วัดหนองเค็ด
41 070206 วัดธารพูด
42 070207 วัดหัวกระสังข์
43 070210 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
44 070212 บ้านหนองสองห้อง
45 070214 บ้านเขาหินซ้อน
46 070178 ไพบูลย์ประชานุกูล
47 070177 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
48 070179 วัดนาเหล่าบก
49 070182 วัดแหลมไผ่ศรี
50 070180 วัดต้นตาล
51 070181 วัดหนองปาตอง
52 070202 วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
53 070203 วัดสระสองตอน
54 070204 สุวรรณคีรี
55 070205 วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
56 070199 วัดหนองแหน
57 070200 วัดดงยาง
58 070201 วัดหนองบัว
59 070280 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
60 070281 วัดหินดาษ
61 070282 วัดสะแกงาม
62 070284 บ้านท่าโพธิ์
63 070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
64 070286 วัดแสนภุมราวาส
65 070285 วัดบางคา
66 070223 วัดดอนท่านา
67 070224 บางพะเนียง
68 070225 บ้านอ่างทอง
69 070226 บ้านท่าม่วง
70 070227 บ้านยางแดง
71 070228 บ้านหนองยาง
72 070229 บ้านสระไม้แดง
73 070232 บ้านห้วยน้ำใส
74 070233 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
75 070243 บ้านท่าเลียบ
76 070244 บ้านนา
77 070245 บ้านโป่งเจริญ
78 070246 บ้านหินแร่
79 070250 บ้านทุ่งส่อหงษา
80 070239 วัดชำป่างาม
81 070240 บ้านนาโพธิ์
82 070241 บ้านท่ากระดาน
83 070242 บ้านกระบกเตี้ย
84 070247 บ้านสุ่งเจริญ
85 070248 บ้านโปร่งเกตุ
86 070249 บ้านโป่งตาสา
87 070255 บ้านท่าทองดำ
88 070256 บ้านคลองอุดม
89 070257 บ้านคลองยายสร้อย
90 070258 บ้านหนองใหญ่
91 070251 บ้านวังคู
92 070252 บ้านอ่างตะแบก
93 070253 บ้านโคกตะเคียนงาม
94 070254 บ้านมาบนาดี
95 070238 สวนป่าอุปถัมภ์
96 070236 บ้าน ก.ม.7
97 070237 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
98 070230 บ้านห้วยหิน
99 070231 บ้านลาดกระทิง
100 070234 บ้านท่าซุง
101 070278 บ้านเนินไร่
102 070279 วัดไผ่แก้ว
103 070270 วัดแปลงยาว
104 070271 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
105 070272 บ้านคลองสอง
106 070259 ไม้แก้วประชานุเคราะห์
107 070260 ไทรทองอุปถัมภ์
108 070266 วัดวังกะจะ
109 070267 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
110 070268 วัดวังเย็น
111 070269 หนองปรือประชาสรรค์
112 070264 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
113 070265 วัดหนองไม้แก่น
114 070261 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
115 070262 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
116 070263 บ้านเขาสะท้อน
117 070273 วัดหัวสำโรง
118 070274 บ้านหนองสทิต
119 070275 วัดอ่าวช้างไล่
120 070298 บ้านกรอกสะแก
121 070300 บ้านหนองคอก
122 070304 บ้านห้วยตะปอก
123 070305 บ้านร่มโพธิ์ทอง
124 070306 บ้านเทพประทาน
125 070299 บ้านทุ่งส่าย
126 070301 บ้านหนองขาหยั่ง
127 070302 บ้านธรรมรัตน์ใน
128 070303 บ้านศรีเจริญทอง
129 070293 บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
130 070297 บ้านหนองปลาซิว
131 070289 บ้านท่ากลอย
132 070290 วัดทุ่งยายชี
133 070291 บ้านหนองปรือกันยาง
134 070292 บ้านท่าคาน
135 070294 บ้านหนองประโยชน์
136 070295 บ้านอ่างเตย
137 070296 วัดเทพพนาราม
138 070318 สียัดพัฒนา
139 070319 บ้านอ่างเสือดำ
140 070314 วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
141 070315 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
142 070317 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
143 070309 วัดคลองเขื่อน
144 070308 วัดบ้านกล้วย
145 070311 วัดบางตลาด
146 070307 วัดบางโรง
147 070313 วัดสามร่ม