รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 070046 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
2 070059 วัดบางกระเจ็ด
3 070061 วัดสามแยก
4 070063 วัดบางกระดาน
5 070057 วัดใหม่บางคล้า
6 070047 วัดกกสับ
7 070043 วัดปากน้ำโจ้โล้
8 070056 วัดสาวชะโงก
9 070051 วัดเสม็ดใต้
10 070052 วัดสนามช้าง
11 070054 วัดหัวสวน
12 070058 บ้านปลายคลอง
13 070053 วัดศรีสุตาราม
14 070050 วัดเสม็ดเหนือ
15 070060 วัดลาดบัวขาว
16 070044 วัดหัวไทร
17 070062 วัดทางข้ามน้อย
18 070048 วัดคูมอญ
19 070190 วัดพงษาราม
20 070191 บ้านแหลมตะคร้อ
21 070192 วัดหนองเสือ
22 070193 วัดชายเคืองวนาราม
23 070194 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
24 070195 วัดนาน้อย
25 070197 บ้านไร่ดอน
26 070188 วัดดอนขี้เหล็ก
27 070215 บ้านชำขวาง
28 070216 บ้านปรือวาย
29 070217 บ้านม่วงโพรง
30 070218 วัดแหลมเขาจันทร์
31 070219 บ้านห้วยหิน
32 070220 บ้านหนองกลางดง
33 070221 บ้านหนองเหียง
34 070187 สว่างศรัทธาธรรมสถาน
35 070189 วัดลำมหาชัย
36 070209 วัดหนองปรือ
37 070211 บ้านหนองแสง
38 070184 วัดโคกหัวข้าว
39 070185 วัดดอนทอง
40 070186 วัดท่าลาดเหนือ
41 070183 วัดหนองเค็ด
42 070206 วัดธารพูด
43 070207 วัดหัวกระสังข์
44 070210 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
45 070212 บ้านหนองสองห้อง
46 070214 บ้านเขาหินซ้อน
47 070178 ไพบูลย์ประชานุกูล
48 070177 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
49 070179 วัดนาเหล่าบก
50 070182 วัดแหลมไผ่ศรี
51 070180 วัดต้นตาล
52 070181 วัดหนองปาตอง
53 070202 วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
54 070203 วัดสระสองตอน
55 070204 สุวรรณคีรี
56 070205 วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
57 070199 วัดหนองแหน
58 070200 วัดดงยาง
59 070201 วัดหนองบัว
60 070280 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
61 070281 วัดหินดาษ
62 070282 วัดสะแกงาม
63 070284 บ้านท่าโพธิ์
64 070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
65 070286 วัดแสนภุมราวาส
66 070285 วัดบางคา
67 070288 วัดไผ่ขวาง
68 070223 วัดดอนท่านา
69 070224 บางพะเนียง
70 070225 บ้านอ่างทอง
71 070226 บ้านท่าม่วง
72 070227 บ้านยางแดง
73 070228 บ้านหนองยาง
74 070229 บ้านสระไม้แดง
75 070232 บ้านห้วยน้ำใส
76 070233 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
77 070243 บ้านท่าเลียบ
78 070244 บ้านนา
79 070245 บ้านโป่งเจริญ
80 070246 บ้านหินแร่
81 070250 บ้านทุ่งส่อหงษา
82 070239 วัดชำป่างาม
83 070240 บ้านนาโพธิ์
84 070241 บ้านท่ากระดาน
85 070242 บ้านกระบกเตี้ย
86 070247 บ้านสุ่งเจริญ
87 070248 บ้านโปร่งเกตุ
88 070249 บ้านโป่งตาสา
89 070255 บ้านท่าทองดำ
90 070256 บ้านคลองอุดม
91 070257 บ้านคลองยายสร้อย
92 070258 บ้านหนองใหญ่
93 070251 บ้านวังคู
94 070252 บ้านอ่างตะแบก
95 070253 บ้านโคกตะเคียนงาม
96 070254 บ้านมาบนาดี
97 070238 สวนป่าอุปถัมภ์
98 070236 บ้าน ก.ม.7
99 070237 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
100 070230 บ้านห้วยหิน
101 070231 บ้านลาดกระทิง
102 070234 บ้านท่าซุง
103 070278 บ้านเนินไร่
104 070279 วัดไผ่แก้ว
105 070270 วัดแปลงยาว
106 070271 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
107 070272 บ้านคลองสอง
108 070259 ไม้แก้วประชานุเคราะห์
109 070260 ไทรทองอุปถัมภ์
110 070266 วัดวังกะจะ
111 070267 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
112 070268 วัดวังเย็น
113 070269 หนองปรือประชาสรรค์
114 070264 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
115 070265 วัดหนองไม้แก่น
116 070261 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
117 070262 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
118 070263 บ้านเขาสะท้อน
119 070273 วัดหัวสำโรง
120 070274 บ้านหนองสทิต
121 070275 วัดอ่าวช้างไล่
122 070298 บ้านกรอกสะแก
123 070300 บ้านหนองคอก
124 070304 บ้านห้วยตะปอก
125 070305 บ้านร่มโพธิ์ทอง
126 070306 บ้านเทพประทาน
127 070299 บ้านทุ่งส่าย
128 070301 บ้านหนองขาหยั่ง
129 070302 บ้านธรรมรัตน์ใน
130 070303 บ้านศรีเจริญทอง
131 070293 บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
132 070297 บ้านหนองปลาซิว
133 070289 บ้านท่ากลอย
134 070290 วัดทุ่งยายชี
135 070291 บ้านหนองปรือกันยาง
136 070292 บ้านท่าคาน
137 070294 บ้านหนองประโยชน์
138 070295 บ้านอ่างเตย
139 070296 วัดเทพพนาราม
140 070318 สียัดพัฒนา
141 070319 บ้านอ่างเสือดำ
142 070314 วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
143 070315 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
144 070317 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
145 070309 วัดคลองเขื่อน
146 070308 วัดบ้านกล้วย
147 070311 วัดบางตลาด
148 070307 วัดบางโรง
149 070313 วัดสามร่ม