รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4302 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 660279 บ้านกุดบง
2 660280 บ้านใหม่
3 660281 บ้านนิคมดงบัง
4 660282 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
5 660283 บ้านโนนฤาษี
6 660284 บ้านหนองกุ้ง
7 660286 บ้านกลุ่มพัฒนา
8 660287 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
9 660231 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
10 660232 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
11 660233 หมู่บ้านตัวอย่าง
12 660234 บ้านห้วยเปลวเงือก
13 660235 บ้านนาตาล
14 660236 บ้านนาเพียงใหญ่
15 660237 บ้านปักหมู
16 660251 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
17 660285 ยูเนสโกสัมมนา
18 660245 ชุมชนบ้านชุมช้าง
19 660246 บ้านบัว
20 660247 บ้านโนนหนามแท่ง
21 660248 บ้านโพนทัน
22 660250 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
23 660267 บ้านเซิม
24 660262 บ้านท่าหนองพันทา
25 660263 บ้านโคกกลาง
26 660268 บ้านคำตอยูง
27 660277 บ้านหนองแคนดอนสนุก
28 660273 บ้านหนองแหวน
29 660274 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
30 660278 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
31 660244 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
32 660260 บ้านแป้น
33 660258 บ้านกุดแกลบ
34 660253 บ้านหนองหอย
35 660255 บ้านก่องขันธ์
36 660256 บ้านดงสระพัง
37 660257 บ้านต้อนเหนือ
38 660252 บ้านนาหนัง
39 660270 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
40 660254 บ้านหนองแอก
41 660249 บ้านผือ
42 660269 บ้านคำจำปา
43 660261 บ้านคำเจริญ
44 660264 บ้านโพธิ์
45 660265 บ้านคำปะกั้ง
46 660266 บ้านปัก
47 660240 บ้านดงกำพี้
48 660241 ชุมชนบ้านปากสวย
49 660238 บ้านวัดหลวง
50 660239 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
51 660275 บ้านสร้างนางขาว
52 660276 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
53 660243 บ้านหาดสั่ง
54 660272 บ้านหนองอั้ว
55 660288 บ้านเหล่าต่างคำ
56 660289 บ้านเชียงอาด
57 660290 บ้านนาเมย
58 660291 บ้านโคกหัวภู
59 660292 บ้านห้วยน้ำเย็น
60 660479 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
61 660480 บ้านนาดี
62 660463 เฝ้าไร่วิทยา
63 660464 บ้านจับไม้
64 660465 รสลินคัคณางค์
65 660477 บ้านนาฮำ
66 660478 บ้านหนองยาง
67 660473 อนุบาลหนองควาย
68 660466 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
69 660475 บ้านโพนทอง
70 660476 บ้านท่าคำบง
71 660474 บ้านหนองวัวชุม
72 660471 บ้านกุดแคนโนนมันปลา
73 660470 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
74 660472 บ้านหนองบัวเงิน
75 660469 ป่าไม้อุทิศ ๘
76 660467 บ้านหนองหลวง
77 660468 บ้านแบง
78 660481 เวทีราษฎร์บำรุง
79 660482 บ้านโนนสะอาด
80 660483 บ้านคำโคนสว่าง
81 660453 สุทธสิริโสภา
82 660454 บ้านนาทับไฮ
83 660455 บ้านนาคำมูลชมภูพร
84 660456 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
85 660457 รุจีจินตกานนท์
86 660462 บ้านหนองเค็ม
87 660460 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
88 660450 บ้านดอนเหมือด
89 660451 บ้านต้อน
90 660459 บ้านพระบาทนาหงส์
91 660461 บ้านนาสิงห์
92 660443 บ้านนายาง
93 660441 บ้านสามัคคีชัย
94 660440 บ้านโปร่งสำราญ
95 660438 เตชะไพบูลย์ 1
96 660458 บ้านดงดาล
97 660449 อนุบาลนิคมเปงจาน
98 660446 บ้านหนองคอน
99 660447 บ้านโพนแพง
100 660448 สนธิราษฎร์บำรุง
101 660445 บ้านหนองแก้ว
102 660439 บ้านน้ำเป
103 660442 บ้านตาลชุม
104 660452 นิคมเจริญชัย
105 660444 บ้านนาชุมช้าง
106 660437 บ้านโนนสวรรค์