รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4603 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์
2 030472 บ้านโนนเที่ยง
3 030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์
4 030474 สามัคคีวิทยาคม
5 030475 เย็นสยามวิทยา
6 030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
7 030467 หนองหญ้าปล้อง
8 030468 บ้านแห่เจริญวิทย์
9 030469 หนองโพนสูง
10 030483 สงเปลือยวิทยายน
11 030484 หัวงัววิทยาคม
12 030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
13 030486 ดงสวางวรวิทย์
14 030482 หนองบัวใน
15 030479 ยิ่งสันต์วิทยา
16 030480 หนองบัวนอก
17 030481 หนองบัวกลาง
18 030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
19 030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
20 030477 สังคมพัฒนา
21 030249 กุดค้าวเทพพิทยา
22 030250 บ้านหนองโง้ง
23 030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
24 030231 บ้านวังมน
25 030232 บ้านขุมขี้ยาง
26 030233 บ้านห้วยแดง
27 030234 บ้านโคกโก่ง
28 030235 นาไคร้ประชาสรรค์
29 030236 กุดหว้าวิทยา
30 030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
31 030241 บ้านนาเหนือ
32 030237 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
33 030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์
34 030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
35 030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
36 030248 แจนแลนวิทยา
37 030254 นาโกวิทยาสูง
38 030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
39 030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคี
40 030245 บ้านคำอีหงษ์
41 030246 บ้านคำป่าหว้าน
42 030242 นาขามวิทยา
43 030243 บ้านสุขเจริญ
44 030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง
45 030222 บ้านโนนสวรรค์
46 030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
47 030218 บ้านกกตาล
48 030219 สามัคคีบัวขาว
49 030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
50 030221 บ้านดอนอุมรัว
51 030216 บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
52 030217 หนองหูลิงเจริญเวทย์
53 030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
54 030224 บ้านดงมัน
55 030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม
56 030261 สามขาราษฎร์บำรุง
57 030262 บ้านคุย
58 030263 บ้านบึงทอง
59 030264 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
60 030265 บ้านแก้งเดื่อ
61 030228 บ้านห้วยม่วง
62 030229 หนองสระพังวิทยาคาร
63 030226 หนองห้างฉวีวิทย์
64 030227 หนองห้างอำนวยวิทย์
65 030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
66 030260 มะนาววิทยาเสริม
67 030252 บ้านกุดฝั่งแดง
68 030253 บ้านจอมทอง
69 030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
70 030258 ดงเหนือประชาสรรค์
71 030271 บ้านกลาง
72 030267 เหล่าไฮงามวิทยาสูง
73 030268 บ้านสวนผึ้ง
74 030269 บ้านหนองเม็ก
75 030270 บ้านโนนยาง
76 030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
77 030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
78 030339 บ้านโพนสวาง
79 030340 บ้านโนนสำราญ
80 030346 กุดสิมวิทยาสาร
81 030344 บ้านดงหมู
82 030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
83 030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
84 030343 บ้านนาวี
85 030341 หนองแสงถวิลราษฎร์
86 030349 บ้านส้มป่อย
87 030350 บ้านกุดกอก
88 030351 โคกมะลิวิทยา
89 030352 บ้านหนองผือ
90 030353 บ้านโพธิ์ไทร
91 030354 บ้านโพนนาดี
92 030407 บ้านโพนแพง
93 030411 บ้านดินจี่
94 030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
95 030387 คำม่วงจรัสวิทย์
96 030388 ทุ่งคลองวิทยา
97 030389 บ้านเก่าเดื่อ
98 030390 โป่งนกเปล้า
99 030391 บ้านคำพิมูล
100 030401 บ้านนาไร่เดียว
101 030402 บ้านโนนค้อ
102 030403 นาทันวิทยา
103 030404 บ้านหนองสระพัง
104 030405 บ้านโจดนาตาล
105 030406 บ้านดงสวนพัฒนา
106 030408 บ้านนาบอน
107 030409 สะพานหินวิทยาคม
108 030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
109 030392 คำเมยราษฎร์พัฒนา
110 030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
111 030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคม
112 030396 บ้านหนองม่วง
113 030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
114 030398 สูงเนินวิทยาคม
115 030395 บ้านใหม่ชัยมงคล
116 030393 ชุมชนโพนพิทยาคม
117 030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์
118 030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
119 030331 บ้านบัวสามัคคี
120 030332 คำเม็กวิทยา
121 030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยา
122 030334 โพธิ์คำประชาสรรค์
123 030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
124 030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
125 030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
126 030322 บ้านกอกวิทยาคม
127 030323 บ้านแก้งกะอาม
128 030324 บ้านขมิ้น
129 030327 หนองบัววิทยาสรรพ์
130 030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
131 030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา
132 030325 หนองสนมราษฎร์อำนวย
133 030326 บ้านคำหม่วย
134 030328 ดงบังนาแก้ววิทยา
135 030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา
136 030300 บ้านสร้างแสน
137 030301 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
138 030304 บ้านหนองป่าอ้อย
139 030297 หนองแสงวิทยาเสริม
140 030303 บ้านโนนสะอาด
141 030307 บ้านคำกุงหนองอิดุม
142 030295 บ้านสี่แยกสมเด็จ
143 030298 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
144 030299 สมเด็จประชานุเคราะห์
145 030302 หนองกุงสมเด็จ
146 030312 หนองแวงวิทยานุกูล
147 030313 บ้านโนนชาด
148 030314 บ้านสร้างแก้ว
149 030315 บ้านหนองผ้าอ้อม
150 030316 โคกกลางสมเด็จ
151 030317 คำไผ่ประชาสามัคคี
152 030318 หนองขามวิทยา
153 030319 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
154 030311 บ้านหนองไผ่
155 030309 บ้านนาทัน
156 030310 บ้านดงแหลม
157 030305 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
158 030306 แก่งพฤๅชัยวิทยา
159 030308 บ้านบึงโคกสะอาด
160 030494 คำบงพิทยาคม
161 030495 คำหมุนผดุงเวทย์
162 030496 บ้านหนองมะงง
163 030497 บ้านคำม่วง
164 030498 บ้านปลาขาว
165 030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
166 030504 บ้านเหล่าสีแก้ว
167 030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน
168 030488 อุปรีศรีวิทยา
169 030489 บ้านผึ้ง
170 030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
171 030491 บ้านห้วยผึ้ง
172 030492 บ้านหนองแสง
173 030493 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
174 030499 บ้านห้วยฝา
175 030501 บ้านหนองขอนแก่น
176 030502 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
177 030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์
178 030505 บ้านนาคู
179 030506 บ้านวังเวียง
180 030512 บ้านชาด
181 030517 นาสีนวลวิทยา
182 030519 สามเพื่อนพัฒนา
183 030520 บ้านจาน
184 030521 โคกนาดี
185 030523 บ้านหนองห้าง
186 030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
187 030513 นางามวิทยา
188 030514 หินลาดนารายณ์สาร
189 030515 บ้านบ่อแก้ว
190 030516 บ้านม่วงกุล
191 030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
192 030525 บ้านพรหมสว่าง
193 030524 บ้านน้ำปุ้น
194 030522 บ้านโนนศาลา
195 030511 บ้านจอมศรี
196 030507 บ้านนากระเดา
197 030508 บ้านกุดตาใกล้
198 030509 บ้านนากุดสิม
199 030510 บ้านหนองขามป้อม