รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7702 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 280054 บ้านหนองกระทิง
2 280055 วัดกุยบุรี
3 280056 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
4 280057 บ้านบน
5 280046 บ้านหนองหมู
6 280068 บ้านหนองเตาปูน
7 280069 บ้านหนองบัว
8 280061 บ้านปากเหมือง
9 280063 บ้านเขาแดง
10 280064 วัดทุ่งน้อย
11 280065 วัดดอนยายหนู
12 280066 บ้านดอนบ่อกุ่ม
13 280067 บ้านดอนมะขาม
14 280041 สามแยกป่าถล่ม
15 280042 บ้านป่าถล่ม
16 280043 บ้านสามกระทาย
17 280044 บ้านดอนกลาง
18 280045 บ้านสำโหรง
19 280047 บ้านรวมไทย
20 280048 บ้านโป่งกะสัง
21 280053 บ้านหนองเกด
22 280049 บ้านยางชุม
23 280050 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
24 280051 บ้านไร่บน
25 280052 บ้านหาดขาม
26 280152 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
27 280145 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
28 280159 บ้านหนองกา
29 280160 วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
30 280138 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
31 280155 บ้านปากน้ำปราณ
32 280157 บ้านปรือน้อย
33 280139 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
34 280140 บ้านหนองหอย
35 280141 บ้านวังยาว
36 280151 ชลประทานปราณบุรี
37 280149 บ้านห้วยพลับ
38 280150 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
39 280147 บ้านหนองยิงหมี
40 280148 บ้านหนองตาเย็น
41 280168 บ้านห้วยมงคล
42 280170 บ้านวังข่อย
43 280171 บ้านหนองไผ่
44 280162 บ้านหนองพรานพุก
45 280164 บ้านทุ่งยาว
46 280165 บ้านทับใต้
47 280181 บ้านห้วยไคร้
48 280175 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
49 280173 บ้านเนินพยอม
50 280176 บ้านหนองพลับ
51 280179 บ้านหนองกระทุ่ม
52 280174 โรตารี่กรุงเทพ
53 280180 บ้านคอกช้างพัฒนา
54 280182 บ้านห้วยไทรงาม
55 280183 วไลย
56 280184 ละเมาะ
57 280178 อานันท์
58 280169 บ้านหนองซอ
59 280172 บ้านหนองคร้า
60 280161 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
61 280163 บ้านวังโบสถ์
62 280166 บ้านหนองเหียง
63 280167 บ้านหนองตะเภา
64 280223 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
65 280224 บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
66 280228 บ้านหนองน้ำกลัด
67 280233 บ้านหนองจิก
68 280234 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
69 280235 บ้านเกาะไผ่
70 280236 บ้านสิบสองหุ้น
71 280237 บ้านหนองไทร
72 280238 บ้านนาวัลเปรียง
73 280230 บ้านศาลาลัย
74 280229 บ้านหนองเป่าปี่
75 280227 บ้านเนินกรวด
76 280226 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
77 280217 บ้านลาดวิถี
78 280218 บ้านหนองคาง
79 280219 บ้านเกาะนาน้อย
80 280220 บ้านหนองหญ้าปล้อง
81 280221 บ้านเขาโป่ง
82 280222 วัดเกษตรกันทราราม
83 280214 บ้านบางปู
84 280216 บ้านใหม่
85 280210 บ้านพุน้อย
86 280211 บ้านพุใหญ่
87 280212 บ้านหนองข้าวเหนียว
88 280213 บ้านหัวตาลแถว
89 280259 นเรศวรห้วยผึ้ง