รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9401 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 300005 บ้านกาแลบือซา
2 300006 ชุมชนบ้านกะมิยอ
3 300004 บ้านสระมาลา
4 300003 บ้านคลองมานิง
5 300013 ชุมชนบ้านตะลุโบะ
6 300028 บ้านจะรังบองอ
7 300002 บ้านตันหยงลุโละ
8 300001 ชุมชนบ้านกรือเซะ
9 300008 เมืองปัตตานี
10 300009 บ้านกูวิง
11 300012 ชุมชนบ้านยูโย
12 300010 บ้านบานา
13 300011 บ้านจือโระ
14 300007 บ้านปาเระ
15 300024 ชุมชนบ้านสะนิง
16 300025 บ้านลดา
17 300026 บ้านกาฮง
18 300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ
19 300018 บ้านกือยา
20 300019 บ้านกอแลบีเละ
21 300014 บ้านปะกาฮะรัง
22 300023 บ้านบาราเฮาะ
23 300021 ชุมชนบ้านปูยุด
24 300022 บ้านรามง
25 300015 บ้านรูสะมิแล
26 300016 อนุบาลปัตตานี
27 300017 บ้านบางปลาหมอ
28 300020 บ้านสะบารัง
29 300091 วัดควน
30 300092 วัดมหิงษาราม
31 300085 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
32 300086 บ้านราวอ
33 300079 บ้านทุ่ง
34 300078 บ้านท่าข้าม
35 300088 บ้านท่าน้ำ
36 300089 บ้านท่าน้ำตะวันออก
37 300090 บ้านท่าน้ำตะวันตก
38 300074 บ้านบางมะรวด
39 300075 บ้านท่าชะเมา
40 300076 บ้านบ่ออิฐ
41 300083 วัดศรีสุดาจันทร์
42 300084 บ้านกลาง
43 300080 บ้านนอก
44 300081 บ้านปุลามาวอ
45 300082 บ้านหัวคลอง
46 300095 บ้านน้ำบ่อ
47 300077 บ้านเตราะหัก
48 300096 บ้านท่าสู
49 300097 บ้านบางหมู
50 300073 บ้านคลองต่ำ
51 300071 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
52 300072 บ้านคาโต
53 300094 บ้านพ่อมิ่ง
54 300093 บ้านเคียน
55 300180 บ้านมะปริง
56 300181 บ้านจะรัง
57 300182 บ้านตูเวาะ
58 300179 บ้านดูซงปาแย
59 300190 บ้านตะโละ
60 300191 ชุมชนวัดป่าศรี
61 300200 ชุมชนวัดปิยาราม
62 300166 ชุมชนบ้านปาตา
63 300167 บ้านท่ากุน
64 300169 บ้านท่าด่าน
65 300171 บ้านท่าพง
66 300176 บ้านยือริง
67 300177 บ้านตันหยงดาลอ
68 300178 บ้านตือระ
69 300198 บ้านเฑียรยา
70 300197 บ้านฝาง
71 300189 บ้านบากง
72 300187 บ้านใหม่
73 300188 บ้านตาลีอายร์
74 300196 ชุมชนบ้านตาแกะ
75 300194 บ้านบางปู
76 300195 บ้านบือเจาะ
77 300173 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
78 300174 บ้านโต๊ะตีเต
79 300175 บ้านบาโลย
80 300201 บ้านตาหมน
81 300193 บ้านปุลากง
82 300202 บ้านตันหยง
83 300203 บ้านดาลอ
84 300204 บ้านชะเอาะ
85 300205 ยะหริ่ง
86 300192 บ้านยามูเฉลิม
87 300199 บ้านมูหลง
88 300186 ชุมชนบ้านสาบัน
89 300183 บ้านหนองแรต
90 300184 บ้านแบรอ
91 300185 บ้านลางา
92 300172 บ้านบูดี
93 300170 บ้านตะโละสะมีแล
94 300168 บ้านดาโต๊ะ
95 300347 พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
96 300279 บ้านเกาะเปาะ
97 300280 บ้านใหม่พัฒนวิทย์
98 300239 บ้านคอลอตันหยง
99 300240 บ้านกาแลกุมิ
100 300242 บ้านโคกโตนด
101 300277 บ้านดอนรัก
102 300278 บ้านปะกาจินอ
103 300243 บ้านเปียะ
104 300244 บ้านบาโงกาเซาะ
105 300245 บ้านโคกหมัก
106 300272 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
107 300273 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
108 300274 บ้านปะกาลือสง
109 300275 บ้านปากบางตาวา
110 300246 บ้านปรัง
111 300247 บ้านเกาะหม้อแกง
112 300248 บ้านท่ายามู
113 300249 บ้านบางราพา
114 300250 บ้านท่ากำชำ
115 300258 บ้านตันหยงเปาว์
116 300259 วัดสุวรรณากร
117 300260 บ้านควนดิน
118 300261 บ้านปะแดลางา
119 300262 บ้านไผ่มัน
120 300263 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
121 300264 บ้านควนคูหา
122 300251 บ้านบางทัน
123 300252 บ้านดอนนา
124 300253 รัชดาภิเษก
125 300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด
126 300255 บ้านสายหมอ
127 300256 บ้านแคนา
128 300276 วัดสถิตย์ชลธาร
129 300257 บ้านกาหยี
130 300265 พัฒนศึกษา
131 300267 บ้านค่าย
132 300268 บ้านยาบี
133 300266 บ้านน้ำดำ
134 300270 บ้านคลองช้าง
135 300281 บ้านมะพร้าวต้นเดียว
136 300271 บ้านทุ่งโพธิ์