: 030122 : หนองกุงราษฎร์วิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ข
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
312
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543