: 030197 : ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน