: 030555 : สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม