: 110235 : วัดชลธีนิมิตร

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : 017
จำนวนห้องตามแปลน : 4 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2515
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารเรียน ลำดับที่ 4
แบบ : ป.1ก ตึก
จำนวนห้องตามแปลน : 4 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2514
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารเรียน ลำดับที่ 5
แบบ : ป.1ก
จำนวนห้องตามแปลน : 3 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2513
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 3
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2518
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 9
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2562
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 10
แบบ : 312
สร้าง : พ.ศ. 2520
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 6
แบบ : 401
สร้าง : พ.ศ. 2520
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามกีฬา ลำดับที่ 7
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2520
สภาพปัจจุบัน : ดี
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 11
แบบ : แท้งค์น้ำ
สร้าง : พ.ศ. 2535
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 12
แบบ : ฝ.33
สร้าง : พ.ศ. 2524
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
รั้ว ลำดับที่ 8
แบบ : รั้วคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2515
สภาพปัจจุบัน : พอใช้