: 380001 : เมืองเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 4
แบบ : 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
จำนวนห้องตามแปลน : 18 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2557
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 13
แบบ : สามัญ
จำนวนห้องตามแปลน : 9 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารเรียน ลำดับที่ 19
แบบ : สามัญ
จำนวนห้องตามแปลน : 15 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 21
แบบ : สามัญ
จำนวนห้องตามแปลน : 15 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารเรียน ลำดับที่ 31
แบบ : สามัญ
จำนวนห้องตามแปลน : 8 ห้อง
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 8
แบบ : สปช.203/26
สร้าง : พ.ศ. 2500
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 9
แบบ : พิเศษ
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 11
แบบ : อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง : พ.ศ. 2528
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 12
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2500
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 16
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2527
สภาพปัจจุบัน : ดี
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 26
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2506
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม ลำดับที่ 27
แบบ : อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง : พ.ศ. 2506
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ้านพักครู ลำดับที่ 1
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2511
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
บ้านพักครู ลำดับที่ 2
แบบ : กรมสามัญ
สร้าง : พ.ศ. 2511
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
บ้านพักครู ลำดับที่ 7
แบบ : บ้านพักครู 206
สร้าง : พ.ศ. 2529
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ส้วม ลำดับที่ 3
แบบ : สปช. 605/45
สร้าง : พ.ศ. 2558
สภาพปัจจุบัน : ดี
ส้วม ลำดับที่ 10
แบบ : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง : พ.ศ. 2539
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ส้วม ลำดับที่ 15
แบบ : สปช.601/26
สร้าง : พ.ศ. 2554
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ส้วม ลำดับที่ 20
แบบ : สปช.601/26
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 22
แบบ : สปช. 605/45
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 29
แบบ : สปช.601/26
สร้าง : พ.ศ. 2543
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
ส้วม ลำดับที่ 32
แบบ : สปช. 605/45
สร้าง : พ.ศ. 2552
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามเด็กเล่น ลำดับที่ 24
แบบ : สนามเด็กเล่น
สร้าง : พ.ศ. 2557
สภาพปัจจุบัน : ดี
เรือนเพาะชำ ลำดับที่ 5
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2500
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
เรือนเพาะชำ ลำดับที่ 6
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2500
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
บ่อน้ำตื้น ลำดับที่ 14
แบบ : อื่น ๆ
สร้าง : พ.ศ. 2500
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามกีฬา ลำดับที่ 17
แบบ : สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง : พ.ศ. 2555
สภาพปัจจุบัน : ดี
สนามกีฬา ลำดับที่ 18
แบบ : อื่น อื่น
สร้าง : พ.ศ. 2500
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามกีฬา ลำดับที่ 28
แบบ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง : พ.ศ. 2555
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามกีฬา ลำดับที่ 30
แบบ : โรงยิม
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามกีฬา ลำดับที่ 33
แบบ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง : พ.ศ. 2546
สภาพปัจจุบัน : ดี
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 25
แบบ : แท้งค์น้ำ
สร้าง : พ.ศ. 2526
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
รั้ว ลำดับที่ 0
แบบ : รั้วคอนกรีต
สร้าง : พ.ศ. 2549
สภาพปัจจุบัน : พอใช้