: 380580 : วิทยานุกูลนารี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 10
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 11
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 12
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 13
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2511

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 14
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2504

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2505

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 7
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2558

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2550

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 5
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554