: 380589 : ดงขุยวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
212 ล/57-ก
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น)
สร้าง พ.ศ. 2536