: 380590 : หล่มสักวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2505

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2510

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2505

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2536

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
โรงยิม
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2521

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2554