: 380592 : ผาเมืองวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS217
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
212 ล/57-ก
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2545