: 380595 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2539

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ศูนย์กีฬา
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2540

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน)
สร้าง พ.ศ. 2539