: 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
พิเศษ 3 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 306/26
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 11
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 12
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 13
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 14
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 16
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 16
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 18
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 4
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 5
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 7
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 9
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2557

ส้วม
ลำดับที่ 10
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2519

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2626