: 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2537