: 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
212
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2549

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 7
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 8
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 9
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537