: 380606 : เมืองศรีเทพ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
106ต
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560