: 380608 : หนองไผ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อาคารเรียน 316/39
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียน 316/39
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2552

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2509

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 16
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2548

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2548

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 7
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2548

ส้วม
ลำดับที่ 8
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2548

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2556