: 380609 : เพชรละครวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2559