: 380610 : นาเฉลียงพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537